Östra kören

i Listerby

Kyrkokör/blandad kör

Listerby Sockenhus
Onsdagar kl 18.30 - 20.00

Kontaktperson:
Lars Anglert, 073 - 986 55 82
lars.anglert@gmail.com