Foto: Helena Johnsson

Gudstjänster och andakter

I kyrkan samlas vi flera gånger varje vecka för att fira gudstjänster och andakter tillsammans.

Middagsböner

i Bräkne-Hoby, Eringsboda, Ronneby och Öljehult

Morgonmässa

i Heliga Kors kyrka

Torsdagsmys för barn och familj

Saxemara kyrka torsdag med start torsdag 25 januari kl 16.30

Prenumerera på vår YouTube-kanal

Här kan du se våra förinspelade lördagsböner, gudstjänster och konserter

Olika former av gudstjänster

Högmässa
Högmässan är den vanligaste formen av gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Den har flera fasta moment, bl a firas alltid nattvard.

Mässa
Mässa är en gudstjänst med nattvard, men den har färre fasta moment än en högmässa.

Gudstjänst
Gudstjänsten påminner om en högmässa, men utan nattvard och färre fasta moment.

Taizémässa
Taizémässan är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé i Frankrike, med meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Andakt
Andakt är en kort gudstjänst med bön, bibelläsning och musik. Ordet kommer från tyskans andenken, att tänka på något.

Tre biskopar i liturgisk kläder.

Biskopens kläder

Biskoparna i Svenska kyrkan har särskilda kläder – lila skjorta och ett guldkors i kedja runt halsen. Vid gudstjänster har de också mitra, kräkla och biskopskåpa. Här kan du se plaggen och läsa mer om hur de används och vad de symboliserar.

En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.

Diakonens kläder

Diakonen har grön skjorta och ett särskilt halsband. Vid gudstjänster använder diakonen mässkläder, men på ett annat sätt än prästen. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.

En präst med lila mantel håller upp en oblat i en fullsatt kyrka.

Prästens kläder

Präster har särskilda kläder på sig under gudstjänsterna – skjorta och mässkläder. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.