Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal

Vi hjälper dig med gravskötseln

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift. Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdraget.

Ronneby Kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravrättsinnehavare gravskötsel på ett eller flera år. Då tar våra duktiga och utbildade personal hand om graven året om och smyckar gravplatsen efter årstiderna. Du behöver inte tänka på planering och underhåll. Istället kan du ägna tiden vid graven åt att minnas och njuta av stillheten.

Varför kostar det pengar att få graven omskött?

I begravningslagen står att gravvården med tillhörande rabatt ska skötas av gravrättsinnehavaren och att allmänna ytor på kyrkogården ska skötas inom begravningsavgiften. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 är gravrättsinnehavaren själv skyldig att ansvara för skötsel och vård av graven, då detta inte ingår i begravningsavgiften.

Vad får du för pengarna?

Vi på Ronneby Kyrkogårdsförvaltning erbjuder många olika typer at gravskötsel. Skötsel kan omfatta all tillsyn och sommarplantering, men kan också vara en del av det underhåll man önskar för sin grav under året.

Ronneby Kyrkogårdsförvaltning har ett varierat utbud av tjänster att erbjuda. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Vattning
  • Plantering
  • Utsättning av ljus och blommor
  • Tvätt av gravvård
  • Rådgivning vid växtval och övrig grönyteinformation
  • Anläggningsarbeten

Vi gör också gravvårdskontroller för att säkerställa att det inte finns gravvårdar som står löst. Om det vid besiktning konstaterats att gravvård behöver åtgärdas kan vi erbjuda en tjänst för att säkra gravvården om så önskas.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning och mer information om de tjänster vi kan hjälpa till med.