Listerby kyrkogård
Foto: Helena Johnsson

Gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom pastoratet.

Personalen visar de anhöriga tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravfält. Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser. De är nödvändiga för att kunna bevara en god gravkultur. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till Kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

På alla begravningsplatser erbjuder vi både kist- och urngravar. De flesta av våra kyrkogårdar har också en minneslund. På Bredåkra finns även kistlund och en askgravlund.

Helena Johnsson

Kistgravlunden Stillheten

Bredåkra kyrkogård

Minneslunden i Listerby

Minneslunden

är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga