Foto: Madelen Zander/IKON

GDPR

Dataskydd

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter inom Svenska kyrkan nationellt men också hur vi lokalt i Ronneby arbetar med dem. Sidan uppdateras kontinuerligt då arbetet med att skydda dina personuppgifter är ett ständigt pågående arbete.

Om du har några frågor kan du kontakta vårt Dataskyddsombud (DSO)
Magnus Arvidsson på telefon 0457 - 45 52 61
eller mail: magnus.arvidsson@svenskakyrkan.se

Mer om GDPR och Dataskydd kan du läsa om på:
https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

Fil för nedladdning

Personupggiftspolicy för Ronneby pastorat