Foto: Kristina Strand Larsson

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska styra pastoratet genom att man väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige

Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2021. Alla som tillhör Svenska kyrka och har fyllt 16 år har rösträtt.

Pastoratets styrande organ är Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Församlingsråd. 

Organisationsskiss Ronneby pastorat

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och består av 29 folkvalda ledamöter.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och kan liknas vid en styrelse

Församlingsråden

utses av Kyrkofullmäktige

Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av Kyrkofullmäktige ...