Församlingsråd

Det finns två församlingsråd i pastoratet. Ett i Bräkne-Hoby församling och ett i Ronneby församling. Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige och har som uppgift att utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, ska användas i församlingen. Råden ska höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv, fastställa ändamål för församlingskollekter, besluta som upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta och delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen.

Foto: Kristina Strand Larsson

Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige och är styrelse för församlingen. Dess uppgifter är att bistå kyrkoherden, eller dess ställföreträdare, och Kyrko-rådet i frågor som rör församlingens gudstjänstliv. Församlingsråden är även beredande organ till Kyrkorådet i ärenden som rör församlingsrådens uppgifter.

Församlingsrådens uppdrag baseras inte på tillhörigehet till nomineringsgrupp.

Bräkne-Hoby församlingsråd

Ordförande:             Ulrik Lindqvist
Vice ordförande:     Aina Svensson
Sekreterare:             Rune Kronkvist

Ledamöter                                         Ersättare:
Berit Ljungström                                 Bertil Wolgast
Rune Kronkvist, sekr                           Jenny Ljungström
Carina Olsson                                       Inger Wolgast
Aina Svensson                                      Thommy Persson 
Britt-Marie Martinsson                      Anders Bromée
Jennie Risberg                                      Birger Svensson
Ingegerd Persson                                 
Gun-Britt Henningsson                       
Maurits Rehn,                                  
utsedd representant för kyrkoherden

---------------------------------------------------------------------

Ronneby församlingsråd

Ordförande:             Karin Svensson
Vice ordförande:     Anita Petersson
Sekreterare:             Birgit Jedhammar

Ledamöter                                         Ersättare:
Gunnel Norman                                   Rolf Loberg
Anita Petersson                                   Ewa Sjöstrand
Birgit Jedhammar                                Lilian Svensson
Cecilia Karlsson                                    Monia Svensson
Ann-Margret Olofsson                       Sonja Nilsson                      
Karin Ericsson                                       Ulla Hellberg
Ingrid Carlsson                                     Lena Strandberg
Birgitta Larsson
Karin Piculell
Gunnel Alvhäll, kyrkoherde

Protokoll

Här kan du läsa Församlingsrådens protokoll

Bräkne-Hoby

Församlingsråd 2020-10-07
Församlingsråd 2020-09-02
Församlingsråd 2020-02-12
-------------------------
Församlingsråd 2019-12-04
Församlingsråd 2019-10-23

Församlingsråd 2019-09-18
Församlingsråd 2019-05-15
Församlingsråd 2019-04-03
Församlingsråd 2019-01-23
-------------------------
Församlingsråd 2018-10-24
Församlingsråd 2018-09-13
Församlingsråd 2018-05-30
Församlingsråd 2018-05-02
Församlingsråd 2018-03-21
Församlingsråd 2018-02-14

Ronneby

Församlingsråd 2020-09-23
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Församlingsråd 2019-10-23
Församlingsråd 2019-08-07
Församlingsråd 2019-03-20
-------------------------
Församlingsråd 2018-11-21
Församlingsråd 2018-09-19
Församlingsråd 2018-05-16
Församlingsråd 2018-01-24