Foto: Helena Johnsson

Församlingsråden

utses av Kyrkofullmäktige

Det finns två församlingsråd i pastoratet. Ett i Bräkne-Hoby församling och ett i Ronneby församling. Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige och har som uppgift att utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, ska användas i församlingen. Råden ska höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv, fastställa ändamål för församlingskollekter, besluta som upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta och delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen.

Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige och är styrelse för församlingen. Dess uppgifter är att bistå kyrkoherden, eller dess ställföreträdare, och Kyrkorådet i frågor som rör församlingens gudstjänstliv. Församlingsråden är även beredande organ till Kyrkorådet i ärenden som rör församlingsrådens uppgifter.
Församlingsrådens uppdrag baseras inte på tillhörigehet till nomineringsgrupp.

Bräkne-Hoby församlingsråd

Ordförande:             Ulrik Lindqvist
Vice ordförande:     Aina Svensson
Sekreterare:             Rune Kronkvist

Ledamöter                                         Ersättare:
Aina Svensson                                     1. Jenny Ljungström
Ulrik Lindqvist                                     2. Birger Svensson 
Rune Kronkvist                                    3. Thommy Persson
Carina Olsson                                      4. Ann-Charlotte Johansson
Berit Ljungström                                 5. Ola Pagels
Bertil Wolgast                                      6. Catharina Christensson
Britt-Marie Martinsson
Ingegerd Persson
Gunn-Britt Henningsson
Jennie Risberg                     
Maurits Rehn,                                  
utsedd representant för kyrkoherden

---------------------------------------------------------------------

Ronneby församlingsråd

Ordförande:             Karin Svensson
Vice ordförande:     Anita Petersson
Sekreterare:             Birgit Jedhammar

Ledamöter                                         Ersättare
Ann-Margret Olofsson                      1. Karin Piculell
Ingrid Carlsson                                    2. Lilian Svensson
Ewa Sjöstrand                                     3. Martin Moberg
Anitha Petersson                                4. Ulla Hellberg
Gunnel Norman                                  5. Kerstin Magnér
Hans Magnér                                      6. Kenth Carlsson
Birigt Jedhammar                               7. Anna Larsson
Cecilia Karlsson                                   8. Peter Silwerstoff
Karin Ericsson
Karin Svensson
Janet Eriksson, kyrkoherde

Församlingsrådet i Bräkne-Hoby Foto: Helena Johnsson

Bakre raden: Jenny Ljungström, Rune Kronkvist, Birger Svensson, Tommy Persson, Ola Pagels, Bertil Wolgast och Maurits Rehn

Främre raden: Ulrik Lindqvist, Britt-Marie Martinsson, Berit Ljungström, Aina Svensson, Gun-Britt Henningsson och Ingegerd Persson

Saknas: Carina Olsson, Jennie Risberg, Ann-Charlotte Johansson och Catharina Christensson

Protokoll

Här kan du läsa Församlingsrådens protokoll

Bräkne-Hoby

Församlingsråd 2023-08-23
Församlingsråd 2023-01-25
-------------------------
Församlingsråd 2022-11-16
Församlingsråd 2022-09-14
Församlingsråd 2022-05-11
Församlingsråd 2022-03-16
Församlingsråd 2022-02-02
-------------------------
Församlingsråd 2021-11-24
Församlingsråd 2021-09-01
Församlingsråd 2021-06-09
-------------------------
Församlingsråd 2020-10-07
Församlingsråd 2020-09-02
Församlingsråd 2020-02-12
-------------------------
Församlingsråd 2019-12-04
Församlingsråd 2019-10-23

Församlingsråd 2019-09-18
Församlingsråd 2019-05-15
Församlingsråd 2019-04-03
Församlingsråd 2019-01-23
-------------------------
Församlingsråd 2018-10-24
Församlingsråd 2018-09-13
Församlingsråd 2018-05-30
Församlingsråd 2018-05-02
Församlingsråd 2018-03-21
Församlingsråd 2018-02-14

Ronneby

Församlingsråd 2023-05-31
Församlingsråd 2023-01-30
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Församlingsråd 2022-11-17
Församlingsråd 2022-09-15
Församlingsråd 2022-06-15
Församlingsråd 2022-05-18
Församlingsråd 2022-01-26
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Församlingsråd 2021-11-17
Församlingsråd 2021-09-28
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Församlingsråd 2020-09-23
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Församlingsråd 2019-10-23
Församlingsråd 2019-08-07
Församlingsråd 2019-03-20
-------------------------
Församlingsråd 2018-11-21
Församlingsråd 2018-09-19
Församlingsråd 2018-05-16
Församlingsråd 2018-01-24