Församlingshem

I Ronneby pastorat finns 10 församlingshem som du kan hyra vid exempelvis dop och begravning

Backaryds församlingshem
Besöksadress
Möljerydsvägen 2 A, 370 11  Backaryd

Bredåkra församlingshem
Besöksadress
Eringsbodavägen 3 A, 372 92  Kallinge

Bräkne-Hoby församlingshem
Besöksadress
Kyrkovägen 1, 372 60  Bräkne-Hoby

Eringsboda församlingshem
Besöksadress
Vävarevägen 3, 370 17  Eringsboda

Hjortsberga församlingshem
Besöksadress
Tvingvägen 28, 372 95  Johannishus

Kallinge församlingshem
Besöksadress
Kyrkvägen 2, 372 53  Kallinge

Listerby Sockenhus
Besöksadress
Byvägen 20, 372 74  Listerby

Prästgården, Ronneby
Besöksadress
Prästgårdsgatan 1, 372 30  Ronneby

Saxemara församlingshem
Besöksadress
Skärgårdsvägen 3, 372 97  Ronneby

Öljehults församlingshem
Besöksadress
Kyrkbyvägen 15, 370 12  Hallabro

Prästgården, Ronneby:
Maxantal: 54 st

Kallinge församlingshem: 
Maxantal: 60 st

Saxemara församlingshem: 
Maxantal: 60 st

Bredåkra församlingshem:
Maxantal: 80 st

Backaryds församlingshem:
Maxantal: 70 st

Eringsboda församlingshem:
Maxantal: 65 st

Öljehults församlingshem: 
Maxantal: 65 st

Hjortberga församlingshem: 
Maxantal: 30 st

Listerby församlingshem: 
Maxantal: 60 st

Bräkne-Hoby församlingshem: 
Maxantal: 65 st