Foto: Helena Johnsson

Förr och nu i Ronneby kommun

Saxemara kyrka tisdag 7 februari kl 19.00 och i Listerby kyrka söndag 12 februari kl 16.00

Föreläsningsserie i ord och bild av Sverigevandraren Tommy Nilsson om livet och människorna i Ronneby kommun i dåtid och nutid.

Fri entré.

Saxemara kyrka
Tisdag 7 februari kl 19.00

”Från Risanäs till Vierryd”. Del 2.

Medarrangör: Saxemara Samhällsförening

Listerby kyrka
söndag 12 februari kl 16.00

”Östra delarna av Ronneby kommun”. Del 2.

Medarrangör: Listerby hembygdsförening