Foto: Helena Johnsson

Förkärla kyrka

Besöksadress
Vambåsavägen 1, 372 95  Johannishus

Öppettider Förkärla kyrka 2022

Kyrkan är öppen
Måndag 27 juni - söndag 21 augusti kl 9.00 - 18.00

Övriga tider under året är kyrkan öppen
 under gudstjänster och förrättningar

Panorama

Här kan du se Förkärla kyrkas interiör

Kort berättelse om kyrkan

Här kan du lyssna på kyrkoguiden

Kyrkan byggdes troligen i början av 1200-talet. Tornet uppfördes 1863-1865 på samma plats som det gamla vapenhuset. 1937-1938 byggde man till en sakristia.
Triumfkrucifixet  är tillverkat år 1530. Nattvardskärlen är tillverkade av guldsmeden Schwart i Karlskrona. Kyrkklockorna göts 1712 och 1732.
Förkärla kyrka är under en del av sommaren vägkyrka, vilket betyder att resenären här kan koppla av i en vacker kyrka, dricka kaffe och möta medarbetare från församlingen.