Foto: Pixabay

Evert Taube i våra hjärtan

Listerby Sockenhus onsdag 24 april kl 18.30

Allsångskväll med Östra kören under ledning av Lars Anglert

Andakt: DAvid Myhrborg Sundström