Eringsboda barnkör i Eringsboda

Åk 0 - 6

Eringsboda församlingshem
Torsdagar kl 13.45 - 14.45

Höstterminen: kontakta din körledare

Kontaktperson:
Fredric Lindahl, 0457 - 45 52 71