Foto: Jim Elfström

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar
Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap
Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Boka tid för dop

Växel: 0457 - 178 50 (Telefonsvarare när växeln är stängd)

Mail: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kyrkogatan 24, Ronneby

Öppet för besök:
måndag-torsdag kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
fredag kl 10.00-12.00

Dopdagar, dopklänning, dopminne, lokal

Dopdagar
Dop anordnas i regel på lördagar och söndagar men under sommaren finns även möjlighet att ha dop en vardag. På söndagar anordnas dop i eller i samband med söndagsguds-tjänsten.

Låna dopklänning
Dopklänning finns för utlåning, för mer information kontakta expeditionen.

Dopminne
Vid dopet får den döpta ett dopbevis, dopljus, dopängel och  Barnens bibel och faddrar får ett fadderbrev där det står vad ansvaret innebär.

Hyra lokal
Ronneby pastorat har 10 församlingshem som går att hyra till dopet.

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.