Foto: Jesper Wahlström IKON

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar
Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap
Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Boka tid för dop

Växel: 0457 - 178 50 (Telefonsvarare när växeln är stängd)

Mail: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kyrkogatan 24, Ronneby

Öppet för besök:
Måndag – fredag kl 10.00 – 12.00, onsdag 13-15

Vill du döpa ditt barn eller själv bli döpt? Här kan du fylla i ett formulär och skicka en intresseanmälan. Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Är barnet över 12 år krävs samtycke från barnet själv.

Har barnet två vårdnadshavare krävs personuppgifter och samtycke från båda vårdnadshavarna.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Dopdagar, dopklänning, dopminne, lokal

Dopdagar
Dop anordnas i regel på lördagar och söndagar men under sommaren finns även möjlighet att ha dop en vardag. På söndagar anordnas dop i eller i samband med söndagsguds-tjänsten.

Låna dopklänning
Dopklänning finns för utlåning, för mer information kontakta expeditionen.

Dopminne
Vid dopet får den döpta ett dopbevis, dopljus, dopdroppe och Barnens bibel och faddrar får ett fadderbrev där det står vad ansvaret innebär.

Hyra lokal
Ronneby pastorat har 10 församlingshem som går att hyra till dopet.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?