Diskanterna

i Ronneby

Diskanterna åk F - 3
Bräkne-Hoby församlingshem
Onsdagar kl 14.00 - 16.00
(inkl tid med pedagogerna)

Vårterminen: 25/1 och avslutning söndag 7/5

Kontaktperson:
Karin Sax Granlöf, 070 - 607 93 20
karin.sax.granlof@svenskakyrkan.se
_____________________________________________________________________

Diskanterna åk 3 - 4
Kyrkans Hus
Onsdagar kl 15.15 - 16.00

Vid intresse kontakta körledarna

Körledare
Mari Sjöberg, 0457 - 45  52 70
Hanna Stigsson, 0457 - 45 52 95