Foto: Helena Johnsson

Centerpartiet

Svenska kyrkan i Ronneby pastorat ska vara en öppen demokratisk folkkyrka, där alla känner sig välkomna att dela gemenskapen med andra och få möjlighet att känna egen trygghet och glädje

Centerpartiet vill:
* arbeta för en kyrka som lever med människor i tiden

* erbjuda levande gudstjänster med sång, musik och stor öppenhet

* stödja barn och ungdomar att få kunskap om andligt liv och öka intresset för konfirmationsundervisning samt utveckla samarbetet med förskola/skola

* verka för att ytterligare utveckla den kyrkomusikaliska verksamheten

* vara lyhört gentemot församlingsbornas behov och ge stöd och hjälp till personer i utsatta situationer genom diakonal verksamhet

* verka för att kunskapen om kulturarvet i våra kyrkor och kyrkogårdar ökar och att intresset för dessa värden stimuleras

* bevara våra kyrkogårdar som vackra naturrum tillgängliga för alla, där vi kan vårda minnet av nära och kära

* att kyrkan ska vara en självklar plats vid katastrofer och i nödsituationer
fortsätta det viktiga integrationsarbetet

* ta ansvar för vår gemensamma miljö genom att välja miljövänliga alternativ i verksamheten och erbjuda kyrkans anställda en god arbetsmiljö

Röstning äger rum söndagen den 19 september 2021

Våra kontaktpersoner är:
Sven-Eric Fällgren 0708-422367
Ulla Hellberg 0457-455061
Björn O. Svensson 0720-654128
Carina Olsson 0702-019428
Jonatan Glader 0706-805299
Anna Larsson 0733-655482