Foto: Maria Svensk/IKON

Café Ventilen

i Kallinge

Vi träffas för att umgås och fika!

Kallinge församlingshem kl 14.00
Varje måndag 15 januari - 27 maj (utom 1/4)