Kaffekoppar
Foto: Maria Svensk/IKON

Café Ventilen

i Kallinge

Vi träffas för att umgås och fika!

Kallinge församlingshem kl 14.00
Varannan måndag, jämna veckor 
9 november - 7 december
Varanna måndag, udda veckor 18 januari - 1 mars
7 december: julavslutning

 

Kristina Johansson

Ronneby pastorat

Diakon