Bredåkra kyrkogård

Bredåkra kyrka hör intimt samman med kyrkogård och begravningsverksamhet

Besöksadress
Eringsbodavägen 1 - 3, 372 92  Kallinge

Från år 1864, då all begravning på Ronneby kyrkogård upphörde, till 1940 och tillkomsten av kyrkogården i Saxemara, var Bredåkra ensam begravningsplats i den stora församlingen.

Kyrkogården rymmer idag ungefär 9 000 gravplatser. Den äldsta delen, som togs i bruk 1861, har en areal av drygt tre hektar och är med huvudgång, korsgång och mellangångar en klassisk anläggning delad i tio kvarter.

Planterade hängalmar och tujor – sorgträd och uppståndelseträd – och åtskilliga gravplatser, bevarade så som de ursprungligen gestaltats ger platsen ett slags reservatskaraktär som förstärks av åldriga gravmonument i högklassigt stenarbete, gjutjärn eller smide.

Askgravlunden Fågellunden

Bredåkra kyrkogård

Helena Johnsson

Askgravlunden Skogen

Bredåkra kyrkogård

Askgravplatsen Almen

Bredåkra kyrkogård

Helena Johnsson

Kistgravlunden Stillheten

Bredåkra kyrkogård

Minneslunden i Listerby

Minneslunden

är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga