Foto: Helena Johnsson

Bräkne-Hoby kyrka

Besöksadress
Kyrkovägen 1, 372 60 Bräkne-Hoby

Öppettider Bräkne-Hoby kyrka 2024

2 april - 1 november
Måndag - fredag kl 10.00 - 14.30

Lördagar
25 maj - 31 augusti kl 10.00 - 15.00

Midsommarafton 21 juni kl 10.00 - 14.00

Söndag/helgdag
i samband med gudstjänst

Kort fakta om Bräkne-Hoby kyrka

Byggnadstid: 1868-1872, anor från 1100-talet.
Byggnadsstil: Nyromansk
Arkitekt: Helgo Zettervall
Orgel: Carl August Johansson, 1868-1872, Broaryd nära Växjö.
Klockor: Klockspel i kyrkotornet sedan 1992.Olssons Klockgjuteri i Ystad.
Altartavla: Ursprungliga målningar av Svante Thulin ersattes vid renovering 1958-1959 av målningar av den danske konstnären Paul Hörn.
Märkligare inventarier: Dopfunt från 1200-talets början som är huggen i sandsten från Åhus
Sittplatser: 700

Kyrkobeskrivning

En lantkatedral

I denna rika ...

Praktfullt kyrkorum

Kyrkan har formen ...

Orlgar

Läktarorgeln är kanske ...

Dopfunten i Bräkne-Hoby kyrka

från 1200-talets början, ...

Gammalt och nytt

En rad gravstenar ...

Kyrkoherde Lars Schlyter

På ena kortväggen ...

Kort berättelse om Bräkne-Hoby kyrka

Panorama över Bräkne-Hoby kyrkas interiör

Från kyrktornet

Daisy Krokhammar, 70 år, har upplevt Bräkne-Hoby från kyrkotornet - 40 meter över marken!

Daisy Krokhammar boende i Bräkne-Hoby berättar hur hon som 15-åring (1957) såg hur kyrkans krönkors förgylldes. Den gången var det inga ställningar byggda. Mannen som gjorde arbetet klättrade ut från en liten lucka i tornet och förankrad med en säkerhetslina utförde han sitt arbete.

Sedan dess har Daisy burit på en önskan om att få ta sig dit upp. Daisy berättar att hon alltid har varit glad för att klättra.

Så en kväll denna sensommar när hon var på kyrkogården kom en av dem som arbetade med krönkorset ner och Daisy blir efter samtalet erbjuden att få följa med upp kl 7 nästa morgon. Ska hon våga?

Samma kväll ringer Daisys dotter och Daisy berättar om erbjudandet och sina funderingar. Med dotterns uppmuntrande ord: ”Mamma du är 70 år och får aldrig detta erbjudande igen” avgör saken. Kl 7 nästa morgon står Daisy beredd, och klättrar tillsammans med konservator Tomas Petreus upp för de 200 trappstegen, ställningens höjd till krönkorset är 38 meter, själva korset är tre meter högt. Här uppe tillbringar Daisy några timmar med fotografering och utsiktsupplevelser allt medan Tomas Petreus förgyller korset så att det skall vara i 50 år.

Renovering av Bräkne-Hoby kyrka

Renovering av Bräkne-Hoby kyrka

I mars 2010 tog Bräkne-Hoby kyrkoråd ett beslut att se över kyrkans värmesystem och tillgängligheten för kyrkobesökare. Kyrkorådet bildade en projektgrupp som tillsammans med konsulten EVU AB, Karlshamn fick till uppgift att arbeta fram ett förslag. Kyrkoantikvariska värden har under arbetets gång bevakats av Länsstyrelsen och Blekinge Museum.

I november 2010 sändes ansökan till Lunds Stift om kyrkoantikvariskt bidrag och kyrkobyggnadsbidrag. Man installerade bergvärme och nytt vattenburet värmesystem. Handikappanpassad toalett byggdes och en bänkrad togs bort i kyrkans mitt för att ge plats för rullstolar och permobiler, för att kyrkobesökare inte ska behöva sitta i mittgången.

Församlingen fick beviljat kyrkoantikvarisk ersättning för nytt värmesystem och vård/konservering av målningar samt kyrkobyggnadsbidrag för invändiga ombyggnader 
i kyrkan.