Foto: Helena Johnsson

Bräkne-Hoby kyrka

Besöksadress
Kyrkovägen 1, 372 60  Bräkne-Hoby

Öppettider Bräkne-Hoby kyrka 2022

Kyrkan är öppen 

19 april - 4 november
Måndag - fredag kl 10.00 - 14.30

Midsommarafton 24 juni kl 10.00 - 14.00

Lördagar under perioden
28 maj - 27 augusti kl 10.00 - 15.00

Söndag/helgdag
i samband med gudstjänst

Panorama

Här kan du se panorama på Bräkne-Hoby kyrkas interiör

Kort fakta

Byggnadstid: 1868-1872, anor från 1100-talet.

Byggnadsstil: Nyromansk

Arkitekt: Helgo Zettervall

Orgel: Carl August Johansson, 1868-1872, Broaryd nära Växjö.

Klockor: Klockspel i kyrkotornet sedan 1992.Olssons Klockgjuteri i Ystad.

Altartavla: Ursprungliga målningar av Svante Thulin ersattes vid renovering 1958-1959 av målningar av den danske konstnären Paul Hörn.

Sittplatser: 600-700

Märkligare inventarier: Dopfunt från 1200-talets början som är huggen i sandsten från Åhus

Kort berättelse om kyrkan

Här kan du lyssna på kyrkoguiden

Från kyrktornet

Daisy Krokhammar, 70 år, har upplevt Bräkne-Hoby från kyrkotornet -
40 meter över marken!

Daisy Krokhammar boende i Bräkne-Hoby berättar hur hon som 15-åring (1957) såg
hur kyrkans krönkors förgylldes. Den gången var det inga ställningar byggda. Mannen som gjorde arbetet klättrade ut från en liten lucka i tornet och förankrad med en säkerhetslina utförde han sitt arbete.

Sedan dess har Daisy burit på en önskan om att få ta sig dit upp. Daisy berättar att hon alltid har varit glad för att klättra.

Så en kväll denna sensommar när hon var på kyrkogården kom en av dem som arbetade med krönkorset ner och Daisy blir efter samtalet erbjuden att få följa med upp kl 7 nästa morgon. Ska hon våga?

Samma kväll ringer Daisys dotter och Daisy berättar om erbjudandet och sina funder-ingar. Med dotterns uppmuntrande ord: ”Mamma du är 70 år och får aldrig detta erbjudande igen” avgör saken. Kl 7 nästa morgon står Daisy beredd, och klättrar till-sammans med konservator Tomas Petreus upp för de 200 trappstegen, ställningens
höjd till krönkorset är 38 meter, själva korset är tre meter högt. Här uppe tillbringar Daisy några timmar med fotografering och utsiktsupplevelser allt medan Tomas Petreus förgyller korset så att det skall vara i 50 år.

Renovering av Bräkne-Hoby kyrka

I mars 2010 tog Bräkne-Hoby kyrkoråd ett beslut att se över kyrkans värmesystem och tillgängligheten för kyrkobesökare. Kyrkorådet bildade en projektgrupp som tillsammans med konsulten EVU AB, Karlshamn fick till uppgift att arbeta fram ett förslag. Kyrkoanti-kvariska värden har under arbetets gång bevakats av Länsstyrelsen och Blekinge Museum.

I november 2010 sändes ansökan till Lunds Stift om kyrkoantikvariskt bidrag och kyrko-byggnadsbidrag. Man installerade bergvärme och nytt vattenburet värmesystem. Handi-kappanpassad toalett byggdes och en bänkrad togs bort i kyrkans mitt för att ge plats för rullstolar och permobiler, för att kyrkobesökare inte ska behöva sitta i mittgången.

Församlingen fick beviljat kyrkoantikvarisk ersättning för nytt värmesystem och vård/
konservering av målningar samt kyrkobyggnadsbidrag för invändiga ombyggnader
i kyrkan.