Foto: Susanne Fagberg

Blivande trädgårdsmästare

på Bredåkra kyrkogård

Under hösten har vi trädgårdsmästarstudenter, Martin, Jenny och Susanne gjort vår LIA på Bredåkra kyrkogård. LIA betyder lärande i arbete och innebär att studenterna är ute på arbetsplatser för att få erfarenhet och ökade kunskaper under utbildningen. Det är också ett sätt att skapa kontakter och knyta utbildningen till arbetslivet.

På Bredåkra kyrkogård har vi fått följa personalens arbete med att hålla kyrkogården i ett fint skick. Vi blev väl mottagna och alla gjorde sitt yttersta för att dela med sig av sitt kunnande. Det är just under dessa tillfällen, när vi får vara ute i den gröna verksamheten, som vi får de extra kunskaperna som inte teori kan ge.

Skötsel av vårdgravar, häckklippning och lövhantering var några moment som vi lärde oss mer om. Vi har fått prova på flera olika typer av maskiner, bland annat häcksaxar, åkgräsklippare med uppsamlare, lövsugsmaskin, elbilar, traktorer och kompaktlastare. Att få prova många olika maskiner är oerhört värdefullt för oss som studenter, då det är svårt att lära sig detta teoretiskt.

Allhelgona sammanföll med vår tid på Bredåkra kyrkogård och det var fint att se det engagemang som alla hade för att skapa denna stämningsfulla dag och afton. Inför högtiden räfsade och blåste vi undan löv över hela kyrkogården. Löv kan vara en flyktig historia innan man lär sig de rejäla lövblåsare som kyrkogården använder. Det gäller att blåsa åt rätt håll, lagom hårt och i rätt vinkel för att inte löven bara ska virvla runt. Under allhelgonaafton var det öppet hus på kyrkogården och vi hjälpte till med att bjuda på fika vid entréerna och kapellet. Runt 3.000 marschaller sattes ut dagen innan för att tändas på eftermiddagen på allhelgonaafton. De lyste stämningsfullt upp kyrkogården under kvällen då det serverades glögg i kapellet. 

Vår trädgårdsmästarutbildning är bred och i den ingår även en kurs kallad markbyggnad, vilket var en stor del av vår LIA här. Vi fick vara med i arbetet med att räta upp gravstenar, lägga ner gravstenar och ta bort gravstenar, allt utifrån gravrättsinnehavarens önskemål.

Vårt stora projekt dessa veckor var att anlägga en uteplats i anslutning till personalbyggnaden. Arbetet med att anlägga den 72 kvm stora uteplatsen började med att markera ut ytan som skulle grävas ur. Vi fick hjälp av Britt-Marie som med sin gedigna grävkompetens lätt grävde ur ytan till rätt djup. Nästa moment var att lägga i en markduk så fraktionerna inte blandas och sedan fylla upp med materialet som ska agera bärlager. För att få det på plats fick vi hjälp av Yahia, som nyligen gått en utbildning för hjullastare. När vi plattat till materialet med vibratorplatta och lyckats få rätt lutning på bärlagret för att vatten ska kunna rinna av, så var det dags att lägga på justerlagret. Det är det tunna lager som ligger precis under plattorna.Detta lager måste också bli helt jämnt för att därefter kunna lägga plattorna. Det gjorde vi med hjälp av rör och en rätskiva. Det var en utmaning att få det helt jämnt eftersom det var en stor yta som skulle plattläggas. Men slutresultatet blev vi nöjda med.

Just samarbetet mellan kunnig personal, oss studenter och användandet av maskiner gav oss väldigt mycket ny kunskap. Vår handledare Lotta lät oss tänka ut hur vi skulle göra och sedan låta oss genomföra alla moment hela vägen fram till färdig uteplats. På uteplatsen kommer det placeras utemöbler så att personalen kan äta lunch och fika utomhus när väl våren kommer igen.

Vi vill framföra ett stort tack till alla på Bredåkra kyrkogård för det varma mottagandet och för all kunskap de har delat med sig av.

Martin Gustafsson, Jenny Link och Susanne Fagberg
Kvalificerad trädgårdsmästare inom park- och kulturlandskap med inriktning arbetsledning
Hermods Yrkeshögskola Karlskrona