Bibelstudium
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Bibelstudium

Här kan du välja mellan olika samtalsgrupper och bibelstudier

Bibelsamtal

Efter söndagens texter

Bibelstudier

Vi läser Johannesevangliet

Biblar

Bibelstudiegrupp

Prästgården, Ronneby med 9 mars kl 16.00

Livsfrågor

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras

Livsfrågor

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras