Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Begravningsavgiften

Alla medborgare i Sverige skall betala begravningsavgift och denna beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. Avgiftssatsen redovisar Riksskatteverket på beskedet om slutlig skatt.

I begravningsverksamheten kommer en mängd tjänster att tillhandahållas utan kostnad för dödsboet:

  • Gravplats erhålles för en tid av 25 år. Vill man förlänga gravrätten efter de åren så utgår en gravrättsavgift.

  • Gravgrävning och gravsättning på såväl egen gravplats som i minneslund, samt visst iordningställande av gravplats utförs utan kostnad.

  • Alla transporter inom Ronneby pastorat ombesörjes utan avgift från det att Kyrkogårdsförvaltningen tagit emot stoftet. Det betyder att dödsboet endast betalar transporten till Kyrkogårdsförvaltningen.

  • Den som önskar gravsätta stoftet på annan ort får själv ansvara för transporten dit.

  • Själva gravsättningen är avgiftsfri var man än väljer att gravsätta stoftet.

  • Kremation är avgiftsfritt

  • Kostnadsfri lokal för förvaring, visning och avskedstagande av stoftet tillhandahåller Kyrkogårdsförvaltningen

Ovanstående gäller alla medborgare i Sverige, man har rätt till den här redovisade grundläggande begravningsservicen som är en samhällelig tjänst. Det är därför begravningsavgiften är obligatorisk för alla medborgare.

Är man medlem i Svenska kyrkan och bor i Ronneby pastorat får man välja mellan pastoratets kyrkor

Begravningsaktens utformning är den enskildes angelägenhet. Även svepning, kista, kistläggning, transport till kyrkogårdsförvaltningen från ex sjukvårdsinrättning, samt gravsten är den enskildes angelägenhet.

Har Du frågor om begravningsverksamheten är Du välkommen att kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen.

Telefontid samt öppet för besök:
måndag - fredag kl 10.00 - 15.00 med lunchstängt kl 12.00 - 13.00

Växel: 0457 - 209 40

Mail: ronneby.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Vid Bredåkra kyrka

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Eringsbodavägen 1, 372 92  Kallinge

Begravning

Det är inte bråttom. Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Man vill göra något, genast. Eller man blir handlingsförlamad. Ett genomgående råd är att vänta med att planera. Det finns tid att landa.