Familj
Foto: Jim Elfström/IKON

Barn och familj

Babyrytmik

Öppengrupper

i Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby

Pyssel

Miniorer

i Listerby och Saxemara

Riddarskola

Listerby Sockenhus för dig som går på Johannishusskolan. Höstterminen årskurs 1 -2 Vårterminen årskurs 3 - 4

Bakformar

Juniorer

Listerby årskurs 3 - 4 Saxemara årskurs 3 - 6

Muffins

After school

i Ronneby