Backaryds barnkör i Backaryd

Åk - 5

Backaryds församlingshem
Tisdagar kl 12.10 - 15.15

Höstterminen: kontakta din körledare
Vårterminen: kontakta din körledare

Kontakt:
Marina Thyborn, 0457 - 45 52 62