Foto: Johanna Nilsson

Baby- och småbarnsrytmik

i Ronneby

Hösttermin 2022: vecka 37 - 49
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 12 dec kl 9.00
Vårterminen 2023: vecka 3 - 21
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 29 maj kl 9.00

Lov 2022: vecka 44
Lov 2023: vecka 8 och 15

Babyrytmik, 3 – 12 månader

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)
Tisdagar
Grupp 1: kl 9.15 – 10.15, drop-in från kl 9.00 
Grupp 2:
kl 10.45 - 11.45, drop in från kl 10.30 

Vi tar in max 12 föräldrar med barn.
Ta med egen filt som barnet kan sitta/ligga på! 

Efter rytmiken erbjuder vi en fika till självkostnadspris.

Anmälan via mail till Johanna Nilsson

Uppge vilken tid ni önskar, ditt för- och efternamn, personnummer, barnets namn och ålder samt ett fungerande mobilnummer.

OBS! Anmälan är obligatorisk!

Om babryrytmik i Ronneby
Babyrytmiken är för barn mellan 3-12 månader med föräldrar. Äldre syskon hänvisas till pastoratets vanliga öppengrupper. Sinnesstimulering tidigt i livet är viktigt. Att uppleva musik, rytm och rörelse utvecklar barnets språk och motorik. Dessutom får du närhet och samhörighet på köpet med ditt älskade barn. Små barn älskar att känna igen sig, därför träffas vi runt ett fast rytmikprogram under en hel termin. 

Småbarnsrytmik, barn mellan 1 - 6 år och föräldrar

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)
Torsdagar kl 9.15 – 10.15, drop-in från kl 9.00

Vi tar in max 12 föräldrar med barn.

Efter rytmiken erbjuder vi en fika till självkostnadspris.

Anmälan via mail till Hanna Stigsson

Uppge ditt för- och efternamn, personnummer, barnets namn och ålder samt ett fungerande mobilnummer!

OBS! Anmälan är obligatorisk!