Foto: Johanna Nilsson

Baby- och småbarnsrytmik

i Ronneby

Höstterminen 2023: vecka 37 - 49
Lov 2023: vecka 44
Lovdag: 14/11
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 11 december kl 9.00

Vårterminen 2024: vecka 3 - 21
Lov 2024: vecka 8 och 14
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 27 maj kl 9.00

 

Babyrytmik, 3 – 12 månader

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)
Tisdagar
Grupp 1: kl 9.15 – 10.15, drop-in från kl 9.00 (Fulltecknad, kölista finns)
Grupp 2:
kl 10.45 - 11.45, drop in från kl 10.30 (Enstaka platser kvar)

Vi tar in max 12 föräldrar med barn.
Ta med egen filt som barnet kan sitta/ligga på! 

Efter rytmiken erbjuder vi en fika till självkostnadspris.

Anmälan via mail till johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

Uppge vilken tid ni önskar, ditt för- och efternamn, personnummer, barnets namn och ålder samt ett fungerande mobilnummer.

OBS! Anmälan är obligatorisk!

Om babryrytmik i Ronneby
Babyrytmiken är för barn mellan 3-12 månader med föräldrar. Äldre syskon hänvisas till pastoratets vanliga öppengrupper. Sinnesstimulering tidigt i livet är viktigt. Att uppleva musik, rytm och rörelse utvecklar barnets språk och motorik. Dessutom får du närhet och samhörighet på köpet med ditt älskade barn. Små barn älskar att känna igen sig, därför träffas vi runt ett fast rytmikprogram under en hel termin. 

Småbarnsrytmik, barn mellan 1 - 6 år och föräldrar

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)
Torsdagar kl 9.00 – 11.00, rytmikpass kl 9.15

Efter rytmiken erbjuder vi en fika till självkostnadspris.

För mer information
hanna.stigsson@svenskakyrkan.se