Axplock

i Bräkne-Hoby

Bräkne-Hoby församlingshem
Torsdagar kl 18.30 - 20.30

Höstterminen: kontakta er körledare
Vårterminen: kontakta er körledare

Kontaktperson:
Karin Sax Granlöf, 0457 - 45 53 43