Foto: Vicky Arnesson

Att sommarjobba på Kyrkogårdsförvaltningen

På Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder vi sommarjobb till våra ungdomar. Vi delar in det i två perioder, tidig och sen, och delar upp det i våra områden Bredåkra, väst, öst och norr.

Som sommarjobbare får man följa med i det viktiga arbete vi gör under sommarhalvåret på förvaltningen. En stor variation av arbetsuppgifter,
t ex allt från gravskötsel, plantering, vattning till anläggning, att vara behjälplig vid gravsättning samt om man är över 18 år så får man framföra vissa maskiner.

Vi tar emot ansökningar från sensommaren till vintern och har högt tryck på ansökningarna! Vi brukar få allt färdigt för sommaren redan i februari månad.