Kontaktskylt
Foto: Mattias Schultz

Återtagande av gravar

Ronneby Kyrkogårdsförvaltning återtar ett större antal gravar genom beslut i enlighet med Begravningslagen 7:e kapitel fr o m 2025. Läs mer och se listan på aktuella gravar ...

Gravar återgår till kyrkogårdsförvaltningen genom beslut med stöd av 7:e kapitlet begravningslagen

Förvaltningen saknar relevanta uppgifter om gravrättsinnehavare till aktuella gravar och har gjort efterforskningar efter möjliga sådana eller andra anhöriga inom rimliga gränser.

Det är mycket vanligt att personnummer på registrerad gravrättsinnehavare saknas i gravregistret och därmed kan gravrättsinnehavaren inte spåras om registrerad adress inte är korrekt. Förvaltningen kan ej heller upptäcka om gravrättsinnehavaren har avlidit eller finna uppgifter om anhöriga om så är fallet.

En bidragande orsak är också att det innan 1991 inte förelåg skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren (förvaltningen), som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Samtliga gravar med gravanordning har varit skyltade med gröna kontaktskyltar i minst 3 år. 

En stor andel är övergivna och vanvårdade. Andra är gamla och har skötts av förvaltningen med medel för skötsel avsatt vid senaste gravsättning eller tidigare som tagit slut.

Det är först när en grav har återlämnats av gravrättsinnehavare eller återgått genom här aktuellt beslut, som förvaltningen har rätt att utföra åtgärder på en gravplats. T ex forsla bort en gravsten som är en säkerhetsrisk eller ta beslut om att bevara gravplatsen som en del av kulturskyddet.

Då en grav återgått till förvaltningen medför det att gravanordning kan komma att plockas bort, dock tidigast 6 månader efter beslutet. Om nya uppgifter skulle inkomma i snar framtid efter beslutet kan gravrätten återupplåtas.

Här finner ni listor på de gravrätter som kommer att återgå till förvaltningen genom beslut i enlighet med begravningslagens 7:e kapitel fr o m år 2025.

I förteckningen nedan (tryck på länken och öppna pdf-filen) finns listorna på de gravar som berörs, sorterade efter kyrkogård.

Listor på berörda gravar finns också på anslagtavlorna på respektive kyrkogård.

Hur får du kontakt med förvaltningen?

Ni som är osäker på om en grav i listan är relaterad till er eller om ni är osäker på om ni är antecknad som gravrättsinnehavare och/eller uppgifterna är korrekta för en annan grav, ska ni kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Kyrkogårdsförvaltningens expedition  0457-209 40
Telefontid  måndag – torsdag, kl 10.00-12.00 samt 13.00-15.00, fredag kl 10.00-12.00

Besöksadress: Eringsbodavägen 1, Kallinge (vid Bredåkra kyrka)
E-post: ronneby.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Brev skickas till:                
Ronneby Kyrkogårdsförvaltning
Eringsbodavägen 1
372 92  KALLINGE