Foto: Ronneby pastorat

Askgravplatsen Smedmästaren

Bräkne-Hoby kyrkogård

  • Begränsad gravrätt i 25 år
  • Finns plats för två urnor på gravplatsen
  • Huvudmannen tillhandahåller gravstenen som finns på askgravplatsen och texten som ska stå på gravstenen
  • Endast lösa blommor får placeras på askgravplatsen
  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin ej får läggas på askgravplatsen
  • Inte plantera växter
  • Huvudmannen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen
  • Gravrättsinnehavaren betalar 6.000 kronor för gravsten inkl text samt 5.500 kronor för skötseln av askgravplatsen mot faktura, som ska vara betald före gravsättningen
  • Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för text på gravsten samt för förlängning av skötseln av askgravplatsen, och gravrätten får förnyas på de villkor som huvudmannen beslutat