Foto: Ronneby pastorat

Askgravplatsen Almen

Bredåkra kyrkogård

  • Begränsad gravrätt i 25 år
  • Finns plats för två urnor på gravplatsen
  • Huvudmannen tillhandahåller bronsskylten som placeras på stenen som finns på askgravplatsen
  • Endast lösa blommor får placeras på askgravplatsen
  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin ej får läggas på askgravplatsen
  • Inte plantera växter
  • Huvudmannen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen
  • Gravrättsinnehavaren betalar 5.500 kronor för bronsskylten samt 6.000 kronor för skötseln av askgravplatsen mot faktura, som ska vara betald före gravsättningen
  • Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för ny bronsskylt på gravsten samt för förlängning av skötseln av askgravplatsen, och gravrätten får förnyas på de villkor som huvudmannen beslutat