Foto: Ronneby pastorat

Askgravlunden Fågellunden

Bredåkra kyrkogård

 • Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt
 • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen av askan
 • Möjlighet finns att sammanföra makarAskan strös och myllas ner i marken under förnalagret
 • Endast lösa blommor och ljus får placeras i askgravlunden på härför avsedd plats
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får ej läggas i askgravlunden
 • Inte plantera växter
 • Anhörig har också möjlighet att välja till en namnskylt med fräst text på ek- eller
  päronträ som får fästas på gravsättningsträdet med spik tillverkad av eke eller aske
  i askgravlunden till en kostnad för dödsboet om 1.500 kronor. Betalning sker mot
  faktura, som ska vara betald före gravsättningen

Översiktskartor
Fågellunden/Bredåkra kyrkogård

Översiktskarta