Helena Johnsson
Foto: Helena Johnsson

Askgravlunden Skogen

Bredåkra kyrkogård

  • Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt
  • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen av askan
  • Möjlighet finns att sammanföra makar
  • Endast lösa blommor och ljus får placeras i askgravlunden på härför avsedd plats
  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin ej får läggas i askgravlunden
  • Inte plantera växter
  • Den gravsattes namn får sättas upp på det sätt som huvudmannen anger på en gemensam plats för askgravlunden till en kostnad för dödsboet om 1.800 kronor. Betalning sker mot faktura, som ska vara betald före gravsättningen
  • Den gravsattes namnuppgift kan tas bort efter 25 år