Askgravlund

VId gravsättning i askgravlunden får anhöriga närvara. Det finns också möjlighet att sammanföra make och maka. En enkel urna av papp med motvi av skog eller hav ingår. En skylt med gravsatts namn och årtal kan mot en kostnad för material och montering ordnas av Kyrkogårdsförvaltningen.