Foto: Franz Feldmanis

Arbetsträning Lyan

För dig som vill arbetsträna på ett annorlunda sätt

Vad är Lyan?
På Lyan ges du möjlighet att arbetsträna, praktisera eller ha språkpraktik. Vi tar emot deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Syftet är att få tillbaka tilltron på sin egen förmåga och i sin egen takt komma ett steg närmare arbetslivet.

Vad gör man på Lyan?
Lyan är som ett aktivitetshus med olika arbeten och sysslor att pröva på. Man kan vara i bageriet som bakar kakor till det egna caféet och till andra grupper som samlas i Kallinge. Vi har ett litet snickeri som bygger till den odling som växer fram i trädgården runt om Lyan. Här ska det odlas ekologiska grönsaker till caféet och en vacker uteplats ska formas med möjlighet till stillhet och eftertanke. Vi har ljusstöpning där vi samlar in alla ljusstumpar från kyrkorna och gör nya ljus. Vi har en skapandeverkstad där det tillverkas diverse fina saker som vi säljer på olika öppet-hus inom församlingen. Man får hela tiden pröva nya saker på Lyan och det är viktigt att vi tillåter varandra att även misslyckas och att vi är flexibla att hela tiden hitta nya möjligheter, nya idéer och nya utvecklingsmöjligheter.

Men det viktiga på Lyan är inte antal goda kakor som bakas eller hur många fina saker vi stickar osv. Målet med att vara på Lyan är att få möjlighet att i sin egen takt komma tillbaka till arbetslivet efter sjukskrivning eller arbetslöshet. Att få möjlighet att stanna upp och fundera vad vill jag, vad kan jag mer, vilken väg ska bli min framöver. Mottot på Lyan är att leva och vara närvarande i nuet.

Varje morgon börjar anställda och deltagare med en gemensam samling som avslutas med 5 minuters meditation. Det erbjuds här olika verktyg för att lättare stanna upp en stund och finna lugnet i nuet. Att andas lugnare, släppa stressen och finna sin egen förmåga inom sig är något som prioriteras högt på Lyan. En stunds gemenskap varje dag ger en vi-känsla på Lyan och med detta går alla till de olika sysslor man har för dagen.

Skulle du vilja vara en del av Lyan?
Vill du arbetsträna på Lyan en tid framöver är du välkommen att höra av dig direkt till oss för mer information. Kontakta då projektledare Annette Karlstrand på tel 0457-45 52 74 eller via mail annette.karlstrand@svenskakyrkan.se

Du kan också vända dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen så kontaktar de oss för en gemensam tid.

Välkommen till oss!