Foto: Pixabay

Angående coronaviruset

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Ronneby pastorat följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Uppdateras kontinuerligt

När du besöker oss
Vi vill att alla ska känna sig trygga att gå till våra gudstjänster och verksamheter. Ronneby pastorat följer därför händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som just nu bedömer risken för spridning mycket hög. Med hänsyn till varandra ber vi dig därför stanna hemma om du har vistats i riskområden, känner av symptom eller är sjuk.

Inskränkningar i gudstjänstlivet
Fredagen den 27 mars 2020 kom Folkhälsomyndighetens beslut att förbjuda sammankomster med fler än femtio personer. Detta kommer att påverka Svenska kyrkans gudstjänstliv. Vi ber om ursäkt för hur detta påverkar dig och dina möjligheter att fira gudstjänst i församlingens gemenskap. Ännu håller vi igång andakter och gudstjänster men om man inte kan/vill ta sig till kyrkan så finns möjligheten till andakt och gudstjänst via radio och TV.

På Facebook hittar du oss och många andra kyrkor som har digital verksamhet och information.

Gudstjänster och förrättningar
* Vi firar gudstjänst
* Vi håller i dop, vigslar och begravningar
* Bedriver själavård och diakoni

Vardagsverksamheter
I dagsläget är verksamheten inställd tills vidare.

Inga nya bokningar av församlingshemmen tills vidare. (Redan bokade gäller)

Expeditionerna
Kyrkans Hus: Vänligen ring på klockan om du har ett ärende. Vår telefonservice är öppen på de vanliga öppettiderna. Måndag–fredag kl 10.00-12.00 Måndag - torsdag kl  13.00-15.00. Välkommen att ringa 0457-178 50.
Kyrkogårdsförvaltningen: Vänligen ring på klockan om du har ett ärende. Vår telefonservice är öppen på de vanliga öppettiderna. Måndag - fredag kl 10.00 - 12.00, kl 13.00 - 15.00. Välkommen att ringa 0457 - 209 40.

Nya/Insatta verksamheter
• Någon att tala med, vi svarar oftast i våra telefoner men för att det ska vara riktigt säkert att nå fram finns alltid en präst på plats i Kyrkans Hus dit du kan ringa helgfri vardag kl 10.00-12.00 Tel: 0457- 178 5

  • Heliga Kors kyrka är öppen kl 10.00 - 16.00 och oftast bemannad av vår personal 

En bön för de drabbade
Våra tankar och böner går till alla som drabbats av coronaviruset:
Gud, vi ber för alla som drabbats av lidande och sjukdom.
Särskilt ber vi för dem som smittats av coronavirus i vårt land och runt om i världen.
Kom med helande, kom med tröst och hopp.
Amen