Upphärad - kyrkans historia och kulturgravar

Här presenteras gravar av kulturellt intresse och historia kring kyrkan.

Rommele pastorat har startat upp arbetet med att presentera gravar av kulturellt intresse och historia kring våra tre kyrkor.

Upphärads kyrka och kyrkogård är pilotprojekt för detta och Eric Johansson, känd på bygden och även ordförande i kyrkofullmäktige, har hjälpt Marianne Bertilsson, diakoniassistent i pastoratet, att ta fram material om intressanta gravar.

Vi har valt ut nio stycken kulturgravar med intressanta historier. Vid varje grav finner du en skylt med en QR-kod. Skanna QR-koden och lyssna på berättelsen! Det finns även en skylt vid kyrkan, där du kan ta del av dess historia.

Vi samarbetar med ett företag som är väl insatt i denna typ av presentationer och som har hjälpt oss både när det gäller bilder, intalad text och presentation. Företaget har redan ett stort antal församlingar på webben. 

Kulturgravar.se  är adressen på webben. Där väljer du om du vill läsa eller se på film, det som passar dig bäst.