Foto: Alex & Martin Ikon

Musik i höst

Pga rådande omständigheter samlas vi inte till större musikevenemang under hösten. Vi försöker ta med lite extra musik under gudstjänsterna istället. 

Vi håller er informerade via hemsidan och facebook.

 

Monica Roolf

Monica Roolf

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kantor

Mer om Monica Roolf

Kantor med ansvar för musikverksamheten i pastoratet. Medverkar på gudstjänster och vid kyrkliga handlingar, samt är ledare för våra körer.