Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik i höst och vinter

15 september kl. 18.00 i Fors kyrka
Musik i sensommarkväll – Slagverkskonsert
Slagverkare från traktens musikkårer medverkar och musicerar tillsammans.
En kväll att uppleva och njuta av.

 

29 september kl. 11.00 i  Upphärads kyrka
Gudstjänst med små och stora.
Glädjespridarna medverkar

 

20 oktober kl. 9.30 i Upphärads kyrka
Sångmedverkan av Kompisgänget.

20 oktober kl. 11.00 i Fors kyrka
Sångmedverkan av Kompisgänget

 

1 november kl. 15.20 i Fors kyrka
Orgelmusik - Stillhet

1 november kl. 16.00 i Rommele kyrka
Pianomusik - Minnen

1 november kl. 16.40 i Upphärads kyrka
Orgelmusik - Eftertanke

 

2 november kl. 11.00 i Rommele kyrka
Anna Hasselrot, flöjt

 

3 november kl. 16.00 i Upphärads kyrka
Ellen Wilhelmsson, cello

3 november kl. 18.00 i Fors kyrka
Ellen Wilhelmsson, cello

 

1 december kl. 9.30 i Upphärads kyrka
Glädjespridarna

1 december kl. 11.00 i Fors kyrka
Lars-Göran Bäckman och Christian Larsson, trumpet.

Monica Roolf

Monica Roolf

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kantor

Mer om Monica Roolf

Kantor med ansvar för musikverksamheten i pastoratet. Medverkar på gudstjänster och vid kyrkliga handlingar, samt är ledare för våra körer.