Fördjupningsgrupp

Information om detta kommer inom kort

Fördjupningsgrupp dagtid om Kristen tro

Gruppen kommer att utgå från ett tema varje gång och förutsätter ingen stor förkunskap, men ett intresse av att lära sig mer och samtala om frågor kring kristen tro.

Om du är intresserad, hör av dig till: rommele.pastorat@svenskakyrkan.se

Läs mer om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter.
GDPR: Vuxengrupp