En tillbakablick på 2018

Glädjefyllda tillfällen med barn i fokus

Vid sju tillfällen under året har vi haft Messy Church i Kyrkans hus Sjuntorp. Vårterminen avslutades med Messy Sunday i Upphärad då vi bl a grillade och lärde oss en ny blöt lek på gräsmattan.

Sommarkyrkan pågick i fyra dagar den första sommarlovsveckan. I Upphärad övernattade vi till den sista dagen då vi hade tårtkamp. Vi bekantade oss med kyrkan som Kreitlow lät bygga.


På Sjuntorpsdagen blev många barn ansiktsmålade.


Skapande i Tisdagsklubben.


Riksspelman Anna Rynefors framförde musiksagan Bockarna Bruse för förskolebarnen från Sjuntorp och Upphärad.


Den första dopängeln som hängdes i guldramen är Benjamins.