Varför får jag församlingsbladet?

Romelanda och Karebys församlingsblad skickas fyra gånger om året ut till alla hushåll inom våra församlingars område. Ibland får vi frågan från någon eller några om varför just de fått Församlingsbladet i brevlådan, trots att de inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Varför får jag Församlingsbladet?

Församlingsbladet distribueras som samhällsinformation genom SDR. Det är en form av utskick som kan användas av ideella föreningar, religiösa organisationer, politiska partier och myndigheter, kort sagt information som inte är kommersiell. Samhällsinformation går till alla hushåll, även brevlådor märkta ingen reklam. Vi har valt att använda den här utskicksformen för att nå hela vår målgrupp med minsta möjliga resurser, både när det gäller papper och portokostnader.

Församlingsbladets MÅLGRUPPER

Församlingsbladets största målgrupp är församlingens medlemmar. En majoritet av alla som bor i vårt område är med i Svenska kyrkan.

I vissa nummer av Församlingsbladet finns även information från begravningsverksamheten. Den drivs i Svenska kyrkans regi, men är en egen verksamhet som finansieras av begravningsavgiften. Begravningsverksamheten är gemensam för alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro. 

Vi vänder oss också till alla dem som är nyfikna på församlingens verksamhet, och den gemenskap som kyrkan erbjuder.

TILL ALLA FÖR ATT SPARA PAPPER

Givetvis vill vi inte skicka tidningen till personer som inte vill ha den. Men alternativet skulle vara att skicka adresserat till alla våra medlemmar och oadresserat till alla som vill ha reklam. Det skulle innebära att många hushåll skulle få flera stycken tidningar och vissa som gärna vill läsa tidningen skulle inte få den. Både portokostnaden och pappersåtgången skulle bli väldigt mycket större.

Därför kommer vi att fortsätta att skicka ut tidningen till alla hushåll.

Hör gärna av dig om du saknar Församlingsbladet eller om du har några andra synpunkter på att distributionen inte fungerat.


Ansvarig utgivare

Joel Kalin, kyrkoherde, joel.kalin@svenskakyrkan.se, 013-985 91 31