Val till kyrkofullmäktige i Romelanda pastorat

Läs mer om det lokala valet i Kyrkovalet 2021 och vilka kandidater du kan rösta på här

Val till kyrkofullmäktige i Romelanda pastorat (lokalt val)

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut. Nedan presenteras representanterna för ”Levande församling i Romelanda pastorat”, den enda nomineringsgrupp som ställer upp i vårt lokala val.

Presentation av kandidaterna för
”Levande församling i Romelanda pastorat”

 

Klicka på bilden för att läsa kandidaternas egna tankar om kyrkan och varför de ställer upp i valet.