Var med och bär del av ungdomsledartjänsten under 2021!

Varför ska gåvor finansiera en tjänst?


Under 2016 beslöt kyrkorådet efter initiativ från församlingsrådet i Romelanda att församlingarna skulle få möjlighet att ekonomiskt bära en del av ungdomsledartjänsten genom frivilliga gåvor. 
Initiativet motiverades utifrån två aspekter:


1. Ekonomisk aspekt: Det möjliggör att ytterligare resurser kan läggas på ungdomsarbetet. På sikt kommer denna form av gåvogivande behövas alltmer i en tid med vikande medlemssiffror. Kanske kan det vara bra att påbörja den omställningen och det sättet att tänka redan nu.


2. Andlig aspekt: Vi tror att det gör något gott med oss som församlingsgemenskaper att få bära den egna verksamheten på ett tydligare sätt genom ett direkt gåvogivande. Vi får möjligen också ett större hjärta för det som vi aktivt ger till. Vi blir välsignade genom att ge av det som vi fått ta emot!

 

Alla summor, både mindre och större är naturligtvis välkommet.

Vill du vara med?

 

Klicka här för att komma till gåvoformuläret