Temaserie i Romelandas mässor

Söndagarna den 26/2 och 5/3 har vi särskilda teman i mässorna utifrån församlingens vision och prioriteringar

26 feb: ”Med Jesus var dag”

I Joh 20:19-22 läser vi om när Jesus på påskdagen visar sig för lärjungarna. Han hälsar dem med att ge dem frid, något vi alla kan ta emot. Jesus säger också ”som Fadern sänt mig sänder jag er” och sänder här ut lärjungarna att fortsätta det Jesus påbörjat. Han lämnar den till viss del, men är närvarande för alltid genom den Helige Ande. Så avslutas det också när Jesus säger ”ta emot Helig Ande”. Jesus vill vara med oss varje dag, vi bjuds att ta emot från honom och ge vidare till andra. 

5 mars: ”Inbjudande och betjänande gemenskap”

Vi som församling i Romelanda längtar efter att vara till välsignelse för alla vi möter och särskilt här i vår bygd. Som församlingsgemenskap vill vi både bjuda in fler och aktivt betjäna varandra och människor omkring oss. Här är berättelserna från den tidiga kyrkan till stor inspiration. I Apostlagärningarna 4:32-37 och 5:12-16 läser vi en starkt kärleksfull församling som levde nära den Helige Ande. De var till stor välsignelse för människor i Jerusalem.