Ordning för vigsel

Här kan man se de olika momenten i en vigsel enligt svenska kyrkans ordning

Vigselgudstjänst

Ingångsmusik

Ev. Solosång

Psalm 

Lovprisning

Inledningsord

Bibelläsning

Vigselakt

Psalm/ Solosång/Inget

Förbön

Fader vår

Vigseltal

Välsignelsen

Psalm

Ev. Solosång

Utgångsmusik