Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musiker/sångare i gudstjänsten

Vill du vara med spela eller sjunga i våra gudstjänster?

I våra gudstjänster finns det mycket plats för frivilliga krafter. Musiken är inget undantag.
Det är underbart att få använda sin musikaliska gåva tillsammans med andra. Därför blir jag glad varje gång jag får leda sång och musik tillsammans med någon mer i våra  gudstjänster. I församlingen är det ju just VI som ska försöka göra varje gudstjänst till ett härligt gemensamt  firande.
Du får vara med så mycket eller lite du vill. Spela/sjung tillsammans med mig eller vår kantor Anna på en eller flera psalmer/lovsånger, sjung en sång i gudstjänsten och/eller spela ett postludium. Alternativen är många.
Är du intresserad eller har frågor, kontakta mig gärna! johanna.kalin@svenskakyrkan.se 0739859137