Insamling för skola i Kirgizistan

En möjlighet att bidra för barn och ungdomar!

Kirgizistan ligger i Centralasien mellan Kina, Afganistan och Kazakstan. Som ett gammalt sovjetland är det fattigt och behoven är enorma. Till ett samhälle i Kungälvs stortlek har Niklas från Romelanda flyttat med fru och tre barn för att vara med och bidra. 

Under hösten kommer de starta en skola där de undervisar framför allt ungdomar i engelska. Många efterfrågar just engelskaundervisning som ett stort behov lära sig. Engelskan har kommit att bli grundläggande för många Kirgiziers möjligheter för både arbete och utbildning. Genom att kunna engelska kan de få möjlighet att söka arbete på internationella företag och turism inom landet. Det hjälper även många barn då föräldrar ofta annars behöver flytta till Ryssland för att få en inkomst vilken splittrar familjer med barn som växer upp utan ena eller båda föräldrar. 

Många kirgiziska barn umgås väldigt lite med sina föräldrar och det finns stora psykosociala behov i många familjer. Det beror både på föräldrar som arbetar utomlands och på den kultur som finns kring familjeliv och barnuppfostran. De flesta barn sitter hela eftermiddagarna och kvällarna framför TV där de ser ryska program. En vision med skolan är att den skall vara en mötesplats för föräldrar att utforska fler sätt att leva familjeliv och stärkas i familjerollen. 

Visionen är att skolan skall vara centrum i byn för utbildning och hopp genom undervisning, gemenskapsträffar och socialt stöd.

Under sommaren 2024 fram till september gör vi tillsammans den här insamlingen för att bidra till den fysiska miljön i skolan. Byggnaden med dess tre klassrum behöver rustas upp och möbleras. Värmepumpar behöver köpas in och ett kök behöver färdigställas. Dessa investeringar kräver motsvarande 100 000 svenska kronor. Pengarna går helt och hållet till skolan, fritt från administrativa och andra over-head-kostnader. 

Tillsammans har vi möjlighet att bidra till ett värdefullt samhällsprojekt för ungdomar, barn och familjer!

Ge med swish till: 123 154 84 86 och heter ”Insamling Romelanda församling”. Gåvan behöver ej märkas utan går oavkortat till endast detta ändamål. 
Vill du som företag vara med och ge hör av din till Peter Stenman.