Gravskötsel

Här hittar du information och priser för gravskötsel.

Gräsgrav

Helskötselavtal

Pastoratet ansvar för skötseln av gravplatsen under hela året: inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning av ogräs, vattning, rätning av blomsterlist samt påfyllning av jord.

- Årskostnaden för en enkelgrav (bredd 0-150 cm) är för 2024 1230 kr.
- Årskostnaden för en dubbelgrav (bredd 195 -240 cm) är för 2024 1315 kr.

Kistgrav med inramad grusyta

Grundskötselavtal

Pastoratet ansvarar för skötseln av graven under hela året (ogräsrensning och prydnadskrattning). All jord- och planteringsyta grävs om till grus. Innehavaren får välja ifall blomsterlisten skall ligga kvar under gruset, ifall pastoratet skall ta bort den, eller ifall innehavaren vill ta bort blomsterlisten och förvara den själv.

- Årskostnaden är för 2024 860 kr.

Helskötselavtal

Pastoratet ansvarar för skötseln av graven under hela året: Inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning av ogräs, vattning, rätning av blomsterlist, påfyllning av jord och grus samt prydnadskrattning.

- Årskostnaden för en enkelgrav (bredd 0-150 cm) är för 2024 1355 kr.
- Årskostnaden för en dubbelgrav (bredd195-240 cm) är för 2024 1900 kr.

Betalning

Betalningen kan ske på två olika sätt:

1. Gravskötsel för ett år i taget 

Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till pastoratet erlägga en avgift för uppdraget genom att betala fakturan som pastoratet sänder gravrättsinnehavaren i januari varje år.

2. Avräkningsavtal

Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in till pastoratet, som pastoratet varje år avräknar med det innevarande årets skötselkostnad. Pastoratet sköter gravskötseln tills pengarna inte räcker. Pastoratet åtar sig att informera innehavaren när pengarna inte räcker. Summan som betalas in är olika stor beroende på val av skötsel samt typ av gravvård.

- Helskötsel gräsgrav
Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in upp till 10 000 kr

- Grundskötsel kistgrav med inramad grusyta
Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala upp till 6000 kr

- Helskötsel kistgrav med inramad grusyta
Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in upp till 15 000 kr

Har du frågor om gravskötsel eller vill boka gravskötselavtal, kontakta Maria Bensow.

  • Maria Bensow

    Romelanda pastorat

    Administration

    Mer om Maria Bensow

    Ekonomiassistent samt ansvarig för gravregister och administration av gravskötselavtal.