GDPR: Anställda och arvodister

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du är anställd eller arvodist inom Romelanda pastorat

Det här dokumentet är framtaget för att informera dig som är anställd eller arvodist  i Romelanda pastorat om vår hantering av dina personuppgifter. Genom detta dokument vill vi vara transparenta med vår hantering av personuppgifter och påvisa att hanteringen är förenlig med dataskyddsförordningen.

ANSTÄLLD

Vi har samlat in följande personuppgifter gällande dig:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer 
E-postadress 
Eventuellt foto föreställande dig
Funktion
Lön
Namn och telefonnummer till nära anhörig


Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtal och lag samt främja en god relation mellan anställda på arbetsplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att anställningsavtalet ska kunna ingås och fullgöras.

Enligt anställningsavtalet är du skyldig att tillhandahålla ovanstående uppgifter. Tillhandahåller du inte personuppgifterna kan du inte bli anställd hos oss, bortsett från eventuellt fotografi vilket har tagits med ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi be dig om kompletterande personuppgifter för att uppfylla lagar och krav.


TIMANSTÄLLD ALT. ARVODIST

Vi har samlat in följande personuppgifter gällande dig:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Eventuellt foto föreställande dig
Funktion
Lön/arvode
Namn och telefonnummer till nära anhörig. 


Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtal och lag samt främja en god relation mellan anställda på arbetsplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att anställningsavtalet ska kunna ingås och fullgöras.

Enligt anställningsavtalet är du skyldig att tillhandahålla ovanstående uppgifter. Tillhandahåller du inte personuppgifterna kan du inte bli anställd hos oss, bortsett från eventuellt fotografi vilket har tagits med ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi be dig om kompletterande personuppgifter för att uppfylla lagar och krav.

Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter, kontaktuppgifter och vanliga frågor och svar