Medlem i Svenska kyrkan

Läs mer om vad du bidrar med som medlem, samt om Svenska kyrkans liv och verksamhet i Kareby och Romelanda församlingar

Som medlem i Svenska kyrkan gör du det möjligt för Romelanda och Kareby församlingar att vara betydelsefulla, goda och trygga sammanhang i vår bygd. Både i livets glädjestunder men också när livet blir svårt. Romelanda och Kareby församlingar vill vara platser för tro, eftertanke och gemenskap för oss alla. Nedan kan du läsa något om vad Svenska kyrkan i Kareby och Romelanda gör idag!

Om du som i dagsläget inte är medlem vill bli medlem och stödja eller bli en del i detta arbete är du mer än välkommen att kontakta församlingsexpeditionen (0303-22 33 98, romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se) eller fyll i formuläret längst ner på sidan så skickar vi en blankett hem till dig!

 

När det nya livet tas emot erbjuds dop

Livets stora händelser

Svenska kyrkan i Romelanda och Kareby församlingar vill vara betydelsefulla platser i samband med livets stora händelser: När det nya livet tas emot erbjuds dop, under ungdomstidens alla frågor och funderingar kring vem man är och vad man tror på erbjuds konfirmation, när man vill manifestera kärleken till den man älskar erbjuds vigsel och när det är dags att ta farväl av en anhörig eller nära vän som gått bort erbjuds begravning.

 

 

För de sårbara

Svenska kyrkan i Romelanda och Kareby finns som ett stöd för den som upplever livets svåra och sårbara stunder. Våra präster och diakoner möter människor som känner sig ensamma, som sörjer eller är sjuka och par som kämpar i sitt förhållande. Det sker genom personliga samtal, hembesök, gemenskapsaktiviteter m.m. Vi är också med och delfinansierar sjukhuskyrkan på Kungälvs sjukhus. Svenska kyrkan arbetar även internationellt i drygt 150 länder med katastrofhjälp, landsbygdsutveckling, hälsa och mänskliga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete kallas numera för ”act Svenska kyrkan”.

 

 

Svenska kyrkan erbjuder stöd i livets svåra stunder

BARN OCH UNGDOMAR

Barnens dag i Romelanda 6/6 har blivit en populär händelse för hela bygden

Svenska kyrkan i Romelanda och Kareby vill betona omsorgen om våra barn och ungdomar, för deras växande och trygghet. I våra församlingar deltar över 200 barn och ungdomar regelbundet i öppna förskolor, barnkörer, söndagskul, konfirmandgrupper, ungdomsgruppen Nitton.00 mm. Barnens dag har blivit en riktigt fin och betydelsefull dag för vår bygd. Vi samarbetar gärna med Diserödsskolan och Karebyskola och i vår egen ”Lammets förskola” möter vår personal 72 barn varje dag på våra fyra avdelningar.

MUSIK OCH KÖRER

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans liv. I Romelanda och Kareby församlingar kan du sjunga i kör och spela instrument. Ca 140 barn, ungdomar och vuxna är med i någon av församlingarnas barnkörer, ungdomskörer, musikgrupper och vuxenkörer.

Våra körer är till stor glädje för både deltagarna och dem som lyssnar

KYRKOBYGGNADERNA

Våra kyrkobyggnader är viktiga historiska landmärken

Kareby och Romelanda kyrkor är underbara platser för gudstjänst men de är också fulla av historia. De är historiska landmärken som har en särskild plats i människors hjärtan. I våra två kyrkor sker c:a 14 200 gudstjänstbesök per år. Båda kyrkorna har genomgått omfattande renoveringar de senaste åren.

 

OLYCKOR, KRISER OCH KATASTROFER

Act svenska kyrkan hjälper till vid katastrofer i hela världen

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan kan bli en viktig plats när det otänkbara händer. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

EN PLATS FÖR EFTERTANKE

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Romelanda och Kareby församlingar för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Romelanda och Kareby församlingar vill vara platser för möten med varandra och med Gud – en Gud som befriar och bär.

Ja, tack! Jag vill gärna få en inträdesblankett hemskickat till min folkbokföringsadress!