Begära ut personuppgifter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som Romelanda Pastorat har om dig. För att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till fel person ska du i första hand personligen komma till församlingsexpeditionen och lämna in en skriftlig begäran där det framgår vad begäran gäller samt visa legitimation.

Har du inte möjlighet att komma till församlingsexpeditionen kan begäran skickas till Romelanda pastorat tillsammans med bifogat personbevis varefter vi skickar uppgifterna till folkbokföringsadressen (aldrig någon annanstans).

Personuppgifterna ska i samråd med dataskyddsombudet lämnas ut inom 30 dagar.

Romelanda Pastorat har utsett Erik Blandin, Xeeda till Dataskyddsombud. Du når honom på dso@xeeda.se