Bakgrund, vision och planer

Visionen, tankarna och planerna har successivt vuxit fram de senaste åren. Den 9 mars öppnar Kareby församling upp dörrarna för en ny plats att verka på i den gamla affärslokalen som byggts om och byggts till. 

Vi är glada och tacksamma för det församlingsliv som finns och det som sker i och omkring Kareby kyrka och församlingshem. Det ska vi fortsätta med!

Men vi är trångbodda - förskolavdelning, personalkontor, LUKAS och MARY-projekt (arbetsträningsprogram), Second hand-butik, och på det all nuvarande församlingsverksamhet… 

När vi fick veta att en större lokal skulle bli ledig mitt i Kareby väcktes en vision i många. Skulle vi kunna flytta in där och erbjuda en mötesplats för hela Kareby som ligger mitt i ”centrum”, få mer och bättre utrymme för verksamhet och pröva en del nya sätt att vara kyrka? Nu är vi där och vi går en spännande framtid till mötes!  Kyrkans budskap är detsamma, det är evangeliet om Jesus som står i centrum. Men formerna och sättet att göra det på kan behöva förändras för att vara relevanta i en ny tid.

Café Korsäng öppnar! Vår ambition är att det ska vara ett litet mysigt café som det är lätt att slinka in på. Lite som ett vardagsrum mitt i byn och en mötesplats för oss alla. Ingen ska behöva vara ensam i Kareby! På Café Korsäng kan man fika med en go kaffe med något riktigt gott till och alltid kunna möta någon att tala med!

Resten av lokalen är en större samlingssal. Där kommer det erbjudas Messy Church (en härligt rörig gudstjänst med måltid för hela familjen), öppen förskola, barnkörer, Alphakurser (ett avslappnat, spännande och roligt sätt att utforska livets stora frågor och kristen tro) och ungdomssamlingar. Ytterligare saker får växa fram efter hand. Idéerna är många och tillsammans med alla som vill engagera sig kan lokalen öppna upp för möjligheter som vi inte ser idag! Varför inte lite filmkvällar, musikquiz i caféet och intressanta föreläsningar? Vi får väl se vad det kan bli efterhand!

Vi är tacksamma till Joakim Svensson (vår hyresvärd) som ger oss denna möjlighet. Tillsammans och i samverkan med olika aktörer hoppas vi att detta ska bli en viktig pusselbit i att verka för Karebys bästa. Vi är ju Kareby tillsammans!